Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski
Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko
Były Członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczący jednej z grup roboczych Światowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
prof. dr hab. Tomasz Twardowski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
Anna Szmelcer
Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,
Mikrobiolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. Piotr Stępień
Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Politechnika Rzeszowska
inż. Tadeusz Szymańczak
Polityk, rolnik, poseł na Sejm I kadencji, Stowarzyszenie Producentów Roślin Zbożowych w Polsce Mazowiecka Izba Rolnictwa
dr Roman Warzecha
Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Paweł Połanecki
Koalicja Polska Wolna od GMO
prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski
Kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
Zakład Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie