Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii
Kierownik Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Członek Prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
prof. dr hab. Jan Szyszko
Poseł na Sejm RP
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) –
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych