Program

Home  >>  Program

09:00-09:30 Rejestracja uczestników
09:30-10:00 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów IV Konferencji Naukowej z cyklu „Mity i Rzeczywistość XXI wieku – Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO” przez dr hab. Włodzimierza W. Sukiennika, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem” (IAPO, APHA)
Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych
 Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii
Kierownik Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Członek Prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 prof. dr hab. Jan Szyszko
Poseł na Sejm RP
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
10:00-10:20 WYKŁAD INAUGURACYJNY
TEMAT: Kilka słów o biogospodarce
Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii
Kierownik Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego
Członek Prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
SESJA I: WPŁYW ŻYWNOŚCI GMO NA ZDROWIE
10:20-10:40 TEMAT: Co Polacy wiedzą o GMO?
Wykładowca: prof. dr hab. Tomasz Twardowski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
10:40-11:00 TEMAT: Standardy zatwierdzania żywności GMO przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Wykładowca: Paweł Połanecki
Koalicja Polska Wolna od GMO
11:00-11:40 TEMAT: Rośliny GM realne i potencjalne zagrożenie
Wykładowca: Anna Szmelcer
Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Mikrobiolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11:40-12:00 Przerwa kawowa
SESJA II: NOWE WŁAŚCIWOŚCI GMO W MEDYCYNIE I FARMACJI
12:00-12:20 TEMAT: GMO wykorzystywane w produkcji leków
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Stępień
Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
12:20-12:40 TEMAT: Specyfika rejestracji produktów leczniczych i biobójczych opartych na GMO w świetle aktualnych przepisów
Wykładowca: Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
SESJA III: GMO W ROLNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA
12:20-13:00 TEMAT: Wpływ roślin GM na organizmy niedocelowe
Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski
Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie
13:00-13:20 TEMAT: Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe skutki wykorzystywania w rolnictwie organizmów modyfikowanych genetycznie
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Politechnika Rzeszowska
13:20-13:40 Przerwa kawowa
13:40-14:00 TEMAT: Poglądy rolników o zdrowotności kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie
Wykładowca: inż. Tadeusz Szymańczak
Polityk, rolnik, poseł na Sejm I kadencji, Stowarzyszenie Producentów Roślin Zbożowych w Polsce, Mazowiecka Izba Rolnicza w Warszawie
14:00-14:30 TEMAT: Wpływ GMO na bioróżnorodność i pszczoły
Wykładowca: prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko
Były Członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczący jednej z grup roboczych Światowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
14:30-15:30 Obiad
15:30-15:50 TEMAT: Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, a GMO
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
15:50-16:10 TEMAT: Koegzystencja kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, konwencjonalnej i ekologicznej
Wykładowca: dr Roman Warzecha
Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
16:10-17:00 Dyskusja z udziałem zaproszonych Gości, Delegatów i Przedstawicieli Mediów
17:00 Zakończenie Konferencji